การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0 หลักสูตร 2 วัน

วัตถุประสงค์

robots 1. เข้าใจพื้นฐานและแนวทางการนำหุ่นยนต์ไปในในกระบวนการผลิต
robots 2. เข้าใจกลไกและวิธีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
robots 3. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับช่วยในงานผลิตและงานประเภทอื่นในโรงงาน
robots 4. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติที่มีหุ่นยนต์เป็นส่วนประกอบ

“การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0”
หลักสูตร 2 วัน

แถมฟรีซอฟต์แวร์ RoboDK ทดลองใช้งาน 1 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติศักดิ์ | โทร : 062-545-6619

Email : thitisak@alphazolution.com

Line : thitisak777

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

robots 1. พื้นฐานการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
robots – การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
robots – หลักการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
robots – ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
robots – วิธีการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
robots – ส่วนประกอบของหุ่นยนต์แขนกล (Joined Arm Robot)
robots – วิธีการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลด้วย Control Panel

robots ฝึกภาคปฏิบัติ
robots – การเปิด-ปิด และตั้งค่าการใช้งานต่างๆ
robots – การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น

robots 2. วิธีการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลด้วยการสร้างโปรแกรม
robots – การออกแบบกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์
robots – โครงสร้างภาษาในการโปรแกรม
robots – คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
robots – ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
robots – การทดสอบโปรแกรม
robots – การจัดการโปรแกรมที่สร้างไว้แล้ว

robots ฝึกภาคปฏิบัติ
robots – การ Teaching และสร้างชุดคำสั่งสำหรับงาน Pick & Place
robots – การควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่งแบบอัตโนมัติ

วันที่ 2

robots 3. วิธีการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลด้วยซอฟต์แวร์จำลองการทำงานสำหรับงาน Pick & Place
robots – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของหุ่นยนต์
(Robot Simulation & Offline Programming Software)
robots – การใช้งานซอฟต์แวร์ RoboDK สำหรับงาน Pick & Place ในอุตสาหกรรม
robots – วิธีการเลือกหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงาน Pick & Place
robots – การใช้งาน Tool, 3D Navigation และ Keyboard Shortcut ต่างๆ
robots – การนำไฟล์ 3D Model ของ Object ต่างๆ จากโปรแกรมอื่นเข้าสู่ RoboDK
robots – การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

robots 4. การจำลองงาน Pick & Place ด้วยหุ่นยนต์โดยซอฟต์แวร์ RoboDK
robots -การส่งออกผลงานในรูปแบบของ PDF 3D และ HTML
robots -การแปลงข้อมูลจากซอฟต์แวร์ RoboDK เข้าตัวหุ่นยนต์

robots ฝึกภาคปฏิบัติ
robots – การติดตั้งและการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
robots – การนำไฟล์จากซอฟต์แวร์ RoboDK เข้าสู่ตัวหุ่นยนต์
robots – การสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานสำหรับงานหยิบแล้ววาง (Pick & Place)

  * ชื่อ

  * นามสกุล

  * หมายเลขติดต่อ

  * อีเมล์

  * อาชีพ

  ชื่อบริษัท / หน่วยงาน

  ท่านทราบข่าวสัมมนานี้จากที่ใด

  อื่นๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

  To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
  กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็น

  Alphazolution

  Shifu | Pantip

  วิทยากรผู้สอน

  robotsคุณฐิติศักดิ์ รื่นฤทธิ์

  Content Marketing

  ประสบการณ์

  robotsอาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot Simulation Software
  robotsดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า โซลุชั่น จำกัด

  Content Marketing

  Online Marketing | Online | Marketing | Alpha Zolution | Training | Shifu

  ผลงานที่ผ่านมา

  http://www.herhimhealthy.com