“Nanorobotics” โลกอนาคต ฉลาดล้ำ…ไร้อัตตา

หุ่นยนต์กำลังจะเข้ามาเป็น “สิ่งจำเป็น” ใหม่ในบ้าน ไม่ต่างจากโทรทัศน์ ตู้เย็น แอร์ พัดลม ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐ Read More