ร่วมฉลอง 60 ปี Go Beyond the Limit สถาบัน KMITL

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด ได้เป็นเกียติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการ Read More