เปิดปัจจัยหนุน ภาคอุตสาหกรรมแห่ใช้ ‘โคบอทส์’ ตอบโจทย์ ‘โควิด’ โรงงานที่ยังไม่ใช้ต้องคิดหนัก

Cobots (โคบอทส์) : Collaborative Robots หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงานที่ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างใกล้ Read More