วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รวมข่าววิศวฯ จุฬาฯ ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกสื่อสารทางไกลเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบ หุ่นยนต์ปิ่นโต แ Read More