ป้ายกำกับ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62ณ อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทาง Alpha Zoluti Read More

Alpha Zolution

มจพ. จับมือ บ.อัลฟ่า โซลูชั่น สนับสนุนซอฟต์แวร์ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ Read More