ป้ายกำกับ: การผลิต

คลื่นลงทุนของภาคการผลิตทั่วโลก ในยุคตื่นทอง “รถอีวี” บูมสุด

เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า รถอีวี ที่เบ่งบาน เข้าครอบครองส่วนแบ่งตลาดแทนที่รถเครื่องยนต์สันดาป กลายเป็นตัวกระตุ้นความต้องการเครื่ Read More

เปิดปัจจัยหนุน ภาคอุตสาหกรรมแห่ใช้ ‘โคบอทส์’ ตอบโจทย์ ‘โควิด’ โรงงานที่ยังไม่ใช้ต้องคิดหนัก

Cobots (โคบอทส์) : Collaborative Robots หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงานที่ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างใกล้ Read More