MasterCAM Thailand : ซอฟต์แวร์ Mastercam ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานภายในโรงงานที่ใช้เครื่องจักร CNC โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ ซอฟต์แวร์ MasterCAM นั้นสามารถทำงานกับเครื่องจักร CNC ได้ทุกประเภท เช่น งานผลิตชิ้นส่วน, งานผลิตแม่พิมพ์, งานกลึง, งานเส้นลวดตัดและทั้งนี้ยังสามารถทำงานได้กับเครื่องจักรทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรจากประเทศvเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ฯลฯ โดย Mastercam มีจุดเด่นหลักๆ ที่ทำให้ผู้ใช้ต่างๆเลือกใช้และชอบ คือเรียนรู้ง่ายและเร็วสามารถทำงานกับเครื่องจักรต่างๆได้ง่ายการทำงานไม่ซับซ้อนเป็นซอฟต์แวร์ที่เสถียรและได้คุณภาพงานที่ดีเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกมายาวนานกว่า 30 ปี

10 เหตุผลที่ต้องใช้ MasterCAM

MasterCAM Thailand

มั่นใจได้ เพราะเราคือทีมงานมืออาชีพ

MasterCAM Thailand

บริษัท อัลฟาโซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา เมื่อปี 2553 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Software CAD/CAM และ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เราได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการการจัดสัมมนาให้กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานได้จริง ด้วยวิทยากรผู้สอนมืออาชีพและมากประสบการณ์ 

ผลงานของเรา

  • ร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวะภาคอีสาน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาฝีมือทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
  • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ “การใช้งาน Robot ในการเพิ่มผลผลิต”
  • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ พัฒนาคุณภาพการผลิต
  • ผลงานอื่นๆ ที่ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน อีกมากมาย

สอบถามข้อมูล หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่