FACTORIUM

FACTORIUM GO BEYOND THE LIMIT

FACTORIUM แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรม เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร (CMMS) หรือ ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน (JORPOR PLUS) ที่สามารถทำงานผ่านมือถือมีฟังก์ชันรองรับครบครันสำหรับวิศวกรและช่าง รวมไปถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร (MACHINE LINK) ที่ช่วยให้วิศวกรสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรในช่วงระหว่างการทำงานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบ Real-Time (Data Analytics) ช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด

ยอดผู้ใช้ Application ซ่อมบำรุงสูงที่สุด

ยอดขายอันดับ 1 ในไทย

Factorium

FACTORIUM แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรม

FACTORIUM CMMS

Computerized Maintenance Management System (CMMS) ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาหรือระบบ eMaintenance คือ ซอฟต์แวร์สำหรับโรงงาน ที่มีระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำงานแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ โดย FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงที่สามารถทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเป็นระบบ eMaintenance ที่ช่วยให้สามารถดูแลจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงาน อุปกรณ์หรือทรัพย์สินต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ

FACTORIUM จป. พลัส
ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

ระบบจัดการผู้รับเหมา E-Workpermit คือ ซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานที่จะช่วยผู้ว่าจ้างสามารถบริหารผู้รับเหมาได้อย่างเป็นระบบ จัดการได้ง่าย ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมาและการอบรมเข้าพื้นที่ การสร้างใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) การอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (Owner) การคัดกรองเข้าทำงาน ณ จุดตรวจ รปภ. จนถึงการประเมินผู้รับเหมาในทุกช่วงระหว่างทำงาน

 

ระบบสร้างความปลอดภัย BBS ระบบที่จะช่วยองค์กรการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย แนวทางในการลดการบาดเจ็บและลดความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมของบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อ ด้านความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 

ระบบตรวจสอบสภาพการณ์ ESS ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อพนักงานหรือสิ่งของต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งานเสมอเพื่อมีเหตุไม่คาดฝัน ลดความเสี่ยงจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกดูข้อมูลได้ง่ายไม่ต้องวุ่นวายเรื่องงานเอกสาร ทำงานผ่านมือถือหรือโน๊ตบุ๊คง่าย

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

รางวัลการันตี

Factorium Award

ซอฟต์แวร์สำหรับโรงงาน การันตีคุณภาพจากนานาชาติ