แนวโน้มตลาด “หุ่นยนต์อุตสาหกรรม” ปี 2026

คาดการณ์แนวโน้มและมูลค่าตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2026 คาด ‘โคบอทส์’ ดาวจรัสแสง โต 3 เท่า ใช้ควบคู่แรงงานในประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2022 สำนักวิเคราะห์ Fuji Keizai ประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่รายงานแนวโน้มและมูลค่าตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2026 คาดการณ์ว่ายอดขายหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตจะมีมูลค่า 2.132 ล้านล้านเยน หรือราว 16,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 65.2% จากปี 2021
จากความต้องการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ฟื้นตัวหลังโควิด โดยเฉพาะจีนและยุโรปมีการสั่งซื้อหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอุตสาหกรรมที่ต้องการหุ่นยนต์จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน, แบตเตอรี่ยานยนต์, เซมิคอนดักเตอร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, และอื่น ๆ นอกจากนี้ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่รุนแรงขึ้นทำให้ความต้องการหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ที่มาของภาพ www.sprutcamthailand.com

หุ่นยนต์เชื่อมโลหะและหุ่นยนต์พ่นสี (Welding Robot & Painting Robot)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์เชื่อมโลหะและหุ่นยนต์พ่นสีทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 4.966 แสนล้านเยน หรือราว 3,857 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.3% จากปี 2021 ซึ่งจะเป็นการเติบโตที่สอดคล้องไปกับการขยายการลงทุนด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ค่ายรถต่างเร่งเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจีนและสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง

ที่มาของภาพ https://new.abb.com/th

หุ่นยนต์แบบแอคชูเอเตอร์ (Actuator Robot)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์แบบแอคชูเอเตอร์ทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 7.62 หมื่นล้านเยน หรือราว 591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 50.9% จากปี 2021 ซึ่งจะถูกใช้งานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สมาร์ทโฟน และแบตเตอรี่ยานยนต์

ที่มาของภาพ www.kuka.com/th-th

หุ่นยนต์สำหรับงานประกอบและระบบสายพาน (Assembly Robot & Conveyor System)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบและระบบสายพานทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 1.282 ล้านล้านเยน หรือราว 9,958 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 88.1% จากปี 2021 สืบเนื่องจากความต้องการผลิตและลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติในหลายอุตสาหกรรกเพื่อลดต้นทุน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ที่มาของภาพ www.fanuc.com/fth/th/

หุ่นยนต์สำหรับคลีนรูม (Clean Room Robot)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์สำหรับคลีนรูมทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 1.585 แสนล้านเยน หรือราว 1,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 65.2% จากปี 2021 เนื่องจากอุตสาหกรรม 5G, Data Center, และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ต่างมีความต้องการหุ่นยนต์สำหรับงานคลีนรูมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

ที่มาของภาพ www.epson.co.th

หุ่นยนต์สการ่า (SCARA Robot)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์สการ่าทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 1.314 แสนล้านเยน หรือราว 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 92.1% จากปี 2021 ความนิยมใน SCARA Robot เริ่มแพร่หลายจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุตสาหกรรมอาหารและยา โดยคาดว่าจะมีความต้องการส่วนใหญ่ในจีน ยุโรป และอเมริกาเป็นหลัก

โคบอทส์ (Cobots)

แนวโน้มตลาดหุ่นยนต์โคบอทส์ทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 2.65 แสนล้านเยน หรือราว 2,058 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปี 2021 โดยปัจจุบันตลาดยุโรปและญี่ปุ่นมีความต้องการโคบอทส์สูงมาก แต่ในอนาคต ตลาดที่คาดว่าจะแซงหน้าขึ้นมาคือจีน เกาหลีใต้ และประเทศกำลังพัฒนา ที่มีความต้องการใช้โคบอทควบคู่กับแรงงาน ซึ่งโคบอทส์สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ผลิตคาดการณ์ว่ายอดขายโคบอทส์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

ขอบคุณที่มา : MReport