SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3

SprutCAM Thailand Kuka KR3

SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3

Sprut Technology (SprutCAM Cyprus) ร่วมมือกับ Kuka Robot เพื่อทำการวิจัยระบบ Robot Kuka KR3 ภายในห้องแล็บวิจัยของเรา และนี่เป็นการเปิดโอกาสที่ดีสำหรับการทดสอบ ทดลอง เพื่อในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ และเราขอขอบคุณ Kuka Russia และขอเชิญชวนผู้ผลิต Robot อุตสาหกรรมรายอื่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือแบบเดียวกัน เพื่อพัฒนาศุกยภาพของซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าของท่านมีซอฟต์แวร์สำรับควบคุม Robot ที่มีศักยภาพที่สูง รองรับการทำงานกับ Robot ของท่าน และราคาที่สุดประหยัดอีกด้วย

Download ซอฟต์แวร์ SprutCAM ใช้งานฟรี 30 วันได้ที่
https://www.sprutcamthailand.com/download