ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 28 – 29 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ SprutCAM 12 ให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ วันที่ 28 – 29 พศจิกายน พ.ศ. 2562

ใส่ความเห็น