อย่ามองข้าม “การแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว”

ผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่อง CNC เป็นเครื่องมือสำคัญ ต่างมองหาวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้งก็อาจมองข้ามเรื่องง่าย ๆ อย่างการแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว
บทความนี้จะมาแนะนำประโยชน์ของ “การแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว” ที่สามารถช่วยลดต้นและเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานได้ และหากสนใจจะมีวิธีการอย่างไร

“คราบน้ำมัน” ตัวร้ายที่ปนอยู่ในน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว

คราบน้ำมันที่ปนอยู่ในน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว ประกอบด้วยน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่น และจารบี ไปจนถึงอาจมีสารเคลือบโลหะต่าง ๆ ที่เกิดจากรอยรั่วของเครื่องมือ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ได้

โดยทั่วไปแล้ว “คราบน้ำมัน” ไม่ว่าจะปนอยู่ในน้ำมันหล่อเย็นหรือถังพัก ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการแมชชีนนิ่งงาน เมื่อคราบน้ำมันผสมเข้ากับสารปนเปื้อนอื่น ๆ ในน้ำหล่อเย็นจะเกิดเป็นคราบเหนียวนำไปสู่การอุดตัน และทำให้น้ำหล่อเย็นทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนนำไปสู่อายุการใช้งานของทูลส์ที่สั้นลง ความแม่นยำลดลงจากความคลาดเคลื่อนที่มากขึ้น เกิดการปนเปื้อนของชิ้นงาน ซึ่งหากน้ำมันเหล่านี้ไม่ถูกกำจัดออกไปจากชิ้นงานแล้วจะทำให้การทำสีหรือพ่นชุบชิ้นงานทำได้ยาก

นอกจากนี้ คราบน้ำมันยังอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจทำให้ผู้สัมผัสเกิดผื่นคันได้ ซึ่งหากไม่กำจัดคราบน้ำมันเหล่านี้ แบคทีเรียในคราบน้ำมันจะยิ่งทำให้อายุการใช้งานน้ำหล่อเย็นสั้นลง

“แยกคราบน้ำมัน” ช่วยลดต้นทุน – เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างไร?

ไม่ว่าคราบน้ำมันจะอยู่ในน้ำหล่อเย็นหรือน้ำยาทำความสะอาด ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้ใช้เครื่อง cnc ก็มีต้นทุนในการจัดการน้ำมันเหล่านี้ โดยในกรณีของน้ำหล่อเย็นนั้น ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้บริการกำจัดน้ำมันหล่อเย็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่แยกคราบน้ำมันออกมาน้ำหล่อเย็น ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือ ไม่รับบริการก็เป็นได้

อีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการผลิต คือ การล้างคราบน้ำมัน คราบน้ำหล่อเย็น และเศษตัดออกจากชิ้นงาน ซึ่งหากล้างไม่ดีแล้วก็จะทำให้การพ่นสีหรือชุบสีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้คราบน้ำมันปนเปื้อนกับน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาด หากไม่ทำการแยกคราบน้ำมัน อาจทำให้ล้างชิ้นงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือต้องเปลี่ยนน้ำยาทำความสะอาดบ่อยครั้ง นำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อกำจัดน้ำยาที่ปนเปื้อน การใช้สารเคมีเพิ่มเติมในการทำความสะอาด ไปจนถึงดาวน์ไทม์ที่มากขึ้น และการใช้แรงงานที่มากขึ้นอีกด้วย

การแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยให้การล้างชิ้นงานทำได้ดีขึ้น ใช้สารเคมีลดลง และให้ผลลัพธ์การทดสอบการกัดกร่อนจากสนิม (Salt Spray test) ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดแรงงานได้อีกด้วย เนื่องจากการเติมน้ำยาทำความสะอาดจำเป็นต้องหยุดเครื่องจักร ทำให้เกิดดาวน์ไทม์ และมีกระบวนการมากเกินกว่าที่ควร

วิธีการแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำหล่อเย็นใช้แล้ว

การแยกคราบน้ำมันจะสามารถช่วยให้น้ำหล่อเย็นใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการแยกคราบน้ำมันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยวิธีการแรกคือการใช้เครื่องแยกน้ำมันอย่าง Oil Skimmer หรือ Oil Separator ซึ่งเป็นวิธีที่คุ้มค่าและทำได้ง่ายในการแยกคราบน้ำมัน

ตัวอุปกรณ์ Oil Skimmer จะถูกติดตั้งไว้บนถังพัก เพื่อแยกคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหล่อเย็นออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้แยกคราบน้ำมันที่ลอยอยู่ออกจากน้ำหล่อเย็นได้

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรได้ ทั้งการกำหนดค่าการทำงานและขนาดของถังเก็บน้ำหล่อเย็น ทั้งถังพักในตัวเครื่องไปจนถึงระบบส่วนกลางขนาดใหญ่

โดย Oil Skimmer บางรุ่น มีการติดตั้ง Free-Floating Collector Tube ซึ่งช่วยแยกคราบน้ำมันและไขมันออกจากผิวน้ำหล่อเย็นได้ โดยท่อเหล่านี้จะเคลื่อนไปตามผิวน้ำหล่อเย็นจนน้ำมันเกาะติดกับท่อ จากนั้นท่อจะถูกดึงคราบน้ำมันผ่านชุดเครื่องขูดเซรามิกเพื่อขจัดน้ำมันออก แล้วจึงเก็บคราบน้ำมันที่แยกออกมาลงในถังเก็บ ซึ่งท่อเหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของขนาดถังพัก

ส่วนในกรณีที่ที่คราบน้ำมันไม่ลอยขึ้นมาบนผิว หรือลอยขึ้นมาได้ยากนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการดัดแปลงถังพักน้ำหล่อเย็น (Coolant Reservoir) ให้แยกคราบน้ำมันก่อนทำการ Skimming ซึ่งจะช่วยลดความปั่นป่วนของน้ำหล่อเย็น ช่วยให้คราบน้ำมันไม่แตกตัวเป็นหยดเล็ก ๆ และติดตั้งแผ่นกั้นเพื่อดักน้ำมันเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม หากคราบน้ำมันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำหล่อเย็นแล้ว จะต้องแยกน้ำมันออกมาก่อนทำการ Skimming ซึ่งไม่ใช่เครื่องจักรทุกเครื่องจะมีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้ง Oil Skimmer ดังนั้น ผู้ผลิตชิ้นส่วน/ช่างกลึงควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเครื่อง cnc มาใช้งาน

วิธีถัดมาคือ การบำบัดน้ำมันหล่อเย็นใช้แล้วด้วยระบบ Ultrafiltration ซึ่งใช้การกรองร่วมกับการกลั่น สามารถกำจัดส่วนผสมปนเปื้อนของสารหล่อเย็นได้ อย่างไรก็ตาม หากแยกคราบน้ำมันออกก่อนจะทำให้การกรองและการกลั่นน้ำหล่อเย็นทำได้ง่ายขึ้น ใช้พลังงานลดลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Ultrafiltration ได้ 20 – 70% นอกจากนี้ น้ำหล่อเย็นบางชนิดสามารถระบายลงท่อประปาทั่วไปได้หากแยกคราบน้ำมันออกแล้ว

สรุปบทความ

จะเห็นได้ว่า การแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำหล่อเย็นใช้แล้วไม่ใช่เรื่องยาก ไม่มีต้นทุนที่มากเกินไปนัก และมีข้อดีต่าง ๆ ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของน้ำหล่อเย็น ช่วยเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน จึงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตชิ้นส่วน ช่างกลึง และช่างเครื่องจักร ไม่ควรมองข้าม

ขอบคุณที่มา : MReport