ร่วมฉลอง 60 ปี Go Beyond the Limit สถาบัน KMITL

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด ได้เป็นเกียติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวทันการศึกษาโลก โดยการมอบ License ซอฟต์แวร์ SprutCAM จำนวน 60 License ให้กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ; KMITL ) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับ การออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการผลิต

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 


Download ใช้งาน SprutCAM ได้ฟรี 30 วัน
www.sprutcamthailand.com/download