โครงการ เรียนรู้สนุก กับ Robot แขนกล

บริษัท อัลฟา โซลูชั่น จำกัด

ผู้นำการบุกเบิก ปลูกฝังความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษารายแรกของประเทศไทย

ในโครงการ ⚙️ เรียนรู้สนุก กับ Robot แขนกล ?

หลังจากได้วางรากฐานให้กับระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย รัฐบาล และ เอกชน มาแล้วหลายแห่ง

เพื่อให้เยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคต และช่วยสร้างชาติให้ก้าวล้ำกว่าประเทศอื่นๆ

โดยร่วมมือกับ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านหุ่นยนต์แขนกล Nachi เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการ เรียนรู้สนุก กับ Robot แขนกล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

โดยมี คุณครู และ นักเรียนชั้น ป.5 กว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการ

เด็กๆ ได้ความรู้ ความสนุกสนาน ในรูปแบบการถ่ายทอด ในเชิงสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกจินตนาการ ออกแบบไอเดียในการสร้างหุ่นยนต์ในอนาคตร่วมกัน

ทั้งนี้ทางบริษัท อัลฟา โซลูชั่น จำกัด มีความตั้งใจ มุ่งมั่นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ มีภูมิปัญญาดิจิตอล อันชาญฉลาด เพื่อสร้างชาติต่อไป

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน