ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62
ณ อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทาง Alpha Zolution.CO.,LTD. ได้รับเกียติจากทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM สำหรับ Robot

ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ การวิจัยทางด้านซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของหุ่นยนต์สำหรับช่วยในงานผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอุตสาหกรรมของไทยให้มีความก้าวหน้าและผลักดันไปสู่อุตสาหกรรม 4.0


Download ใช้งาน SprutCAM ได้ฟรี 30 วัน
www.sprutcamthailand.com/download

 

ใส่ความเห็น