เปิดผลสำรวจ SME ญี่ปุ่น ลงทุนหุ่นยนต์เพราะอะไร?

รายงานผลสำรวจ SME ญี่ปุ่น เผยปัจจัยที่ตัดสินใจลงทุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กระบวนการที่นำหุ่นยนต์มาใช้งาน ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อ และเพราะเหตุใดบางบริษัทไม่มีแผนลงทุนหุ่นยนต์

การระบาดของโควิด สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก ทางสำนักข่าว Nikkan Kogyo Shimbun จึงจัดทำแบบสำรวจ “การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ SMEs ในญี่ปุ่น ประจำปี 2022” โดยผลสำรวจมีดังนี้

SME ญี่ปุ่น ตัดสินใจลงทุนหุ่นยนต์จากปัจจัยดังนี้ (ตอบได้สูงสุด 3 ข้อ)

 • แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน 51%
 • เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 49%
 • ลดต้นทุน 32%
 • เพิ่มกำลังการผลิต 29%
 • รักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่ 28%

กระบวนการที่นำหุ่นยนต์มาใช้เป็นอันดับ 1 คือ

 • ขึ้นรูปและแปรรูป 26%
 • ขนถ่าย (Transfer) 25%
 • เชื่อม 23%
 • จัดการเคลื่อนย้าย (Handling) 22%

อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจนี้ทำให้พบว่า หุ่นยนต์ยังไม่อาจแทนที่กระบวนการผลิตได้ทุกกระบวนการ โดยกระบวนการที่น่าสนใจ คือ การขัดผิวชิ้นงาน ซึ่งมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพียง 3% เท่านั้น

อีกแนวโน้มที่พบ คือ การนำหุ่นยนต์มาใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพมีถึง 14% ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าก็ตาม 

ที่แล้วมา อุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด คือ การฉ้อโกง เช่น การปลอมแปลงสเปกเพื่อให้ขายสินค้าได้ SME หลายรายจึงนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าให้มากขึ้น

อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม SME ญี่ปุ่น คือ โคบอท หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องใช้รั้วกั้น

ปัจจุบันมี Cobot ออกมาหลายแบรนด์มากขึ้น ทำให้ผู้ที่สนใจลงทุนหุ่นยนต์มีตัวเลือกในการทดลองหาโคบอทมาใช้ในสายการผลิต เพื่อที่จะได้รู้ว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานแทนคนได้มากแค่ไหน และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้จริงหรือไม่

สำหรับข้อพิจารณาในการเลือกซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาจากปัจจัยดังนี้ (ตอบได้สูงสุด 3 ข้อ)

 • คุณภาพ 58%
 • ราคา 23%
 • บริการหลังการขาย 15%
 • แบรนด์หุ่นยนต์ 8%

สำหรับผู้ที่ไม่มีแผนลงทุนหุ่นยนต์ มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (ตอบได้สูงสุด 3 ข้อ)

 • คิดว่าเป็นการลงทุนที่ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า 38%
 • มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอ 35%
 • ไม่มีกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ 35%
 • ราคาสูงเกินไป 26%
 • ใช้คนทำงานแทนหุ่นยนต์ได้ 24%
 • หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือที่ใช้งานยาก 12%
 • ขั้นตอนการขอเงินสนับสนุนมีความซับซ้อน 3%

บทสรุป

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าในช่วงหลายปีมานี้สถานการณ์โลกมีความผันผวนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอุปสรรคในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน คือ การขาดแคลนชิ้นส่วนและวิกฤตชิปขาดตลาด 

เนื่องจากทั้งสองปัจจัยนี้ทำให้ผู้ผลิตก็ไม่อาจผลิตหุ่นยนต์ได้เพียงพอต่อความต้องการ หรือแม้จะสามารถจัดหาหุ่นยนต์ได้ ทาง System Integrator (SI) หรือที่ในญี่ปุ่นเรียกว่า SIer ก็มีปัญหาอื่นอีก เช่น ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์บางชนิดได้

ดังนั้น ปี 2022 จึงเป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมการผลิตยังไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลัง ธุรกิจหลายรายอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างกะทันหัน ส่วนผู้ผลิตหุ่นยนต์ต้องเร่งหาชิ้นส่วนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทำให้การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตหุ่นยนต์รุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : M Report