Nachi Robot เสริมทัพด้วย NR Connect ชี้ อุตฯ ไทยไม่อยากถูกทิ้ง Smart Factory ยิ่งต้องทำ

ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพการแข่งขันและความต้องการของตลาด กระทั่งการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้สร้างผลกระทบในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต นำมาซึ่งการเร่งสู่ยุค Digitalization อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชั่น รวมถึง IoT เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งบริษัท นาชิ เทคโนโลยี (Nachi Technology) ผู้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากญี่ปุ่น ได้เร่งเสริมทัพด้วย NR Connect เทคโนโลยีด้าน IoT ที่เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของนาชิ ได้ก้าวผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ในอนาคตอันใกล้

Mr. Yuichi Fujimoto ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกหุ่นยนต์ บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ย้ำถึงความสำคัญของ Digitalization ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตรวจสอบ และบำรุงรักษา เนื่องจากการหยุดสายการผลิตแต่ละครั้งหมายถึงผลผลิตที่ขาดหายไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรงงานจำนวนมากยังต้องเจอปัญหาสายการผลิตต้องหยุดชะงักลงในทุกครั้งที่เครื่องจักรมีปัญหา ซึ่งการซ่อมแซมเครื่องจักรในหลายครั้งต้องใช้เวลานาน ไม่ว่าจะจากการสั่งซื้อหรือนำเข้าอะไหล่ การรอคิวเข้ารับบริการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นต้น จนนำมาซื่งการสูญเสียผลผลิต และอาจส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ท้ายสุดแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะหลอมรวมสู่สายการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลไปยังต้นทุนต่อหน่วยที่ไม่สามารถควบคุมให้ได้ตามแผน ทำให้โรงงานนั้นค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ฉะนั้นแล้ว โรงงานที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่ดิจิทัลได้ช้า ก็จะยิ่งถูกทิ้งห่าง และเกิดเป็นช่องว่างของคุณภาพที่มากขึ้น

สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ คือ เทคโนโลยีด้าน Digitalization จากความสามารถในการมองเห็นกระบวนการผลิตจะเชื่อมโยงไปสู่คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์ และกระทั่งลูกค้า นำมาซึ่งการขจัดปัญหาหรือข้อบกพร่องในสายการผลิต ทำให้สามารถทำการผลิตได้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการหยุดชะงักของสายการผลิต นอกจากนี้ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในสายการผลิตให้ยาวนานขึ้น

สำหรับประเทศไทยที่เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญนั้น Mr. Yuichi Fujimoto แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีนี้จะยิ่งทวีความสำคัญ และควรนำมาปรับใช้โดยเร็ว เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

โดย Nachi Robot เองมีความพร้อมในการสนับสนุนลูกค้าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงแพลตฟอร์ม “NR CONNECT” ซอฟต์แวร์สำหรับการรวบรวมข้อมูลจากหุ่นยนต์ในสายการผลิตเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อหุ่นยนต์สูงสุด 20 ตัว แจ้งเตือนทุกครั้งที่ตรวจพบข้อผิดพลาด พร้อมอิมพอร์ตไฟล์ออกมาในรูปแบบ CSV โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์ได้โดยง่าย ลดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความซับซ้อนน้อยลง และสามารถบำรุงรักษาหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในก้าวถัดไป Nachi NR CONNECT จะถูกพัฒนาแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อและรองรับการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรอื่น ๆ ได้เพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา

M-Report