ประธาน ส.อ.ท. ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) ชูนโยบาย 4 กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ ONE FTI ดังนี้

Industry Collaboration ผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

 • ผลักดัน 1 อุตสาหกรรม 1 จังหวัด
 • ผลักดันโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI)
 • International collaboration นำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

First2Next-Gen Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สู่อนาคต

 • Innovation Capability
  • สานต่อกองทุนนวัตกรรม
  • จับคู่ Start up ยกระดับอุตสาหกรรม
 • Technology Improvement
  • ส่งเสริมการใช้ Industry 4.0 Platform
 • Human Improvement
  • ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้วย Pay by Skill
  • Up/Re-Skill แรงงานสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้วย FTI Academy
 • Environmental Improvement
  • พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Eco Product / Eco Factory / Eco Town
  • จัดตั้ง Carbon Credit Exchange รองรับ Carbon Neutrality
  • รับรองผลิตภัณฑ์ไทยด้วย Thailand Forest Certification Council (TFCC)

Smart SMEs ยกระดับ SMES สู่สากล

 • พัฒนา SMEs ใน 3 ด้าน
  • Go Digital
  • Go Innovation
  • Go Global

การช่วยเหลือ SMEs

 • Financial Support
  • Digital Supply Chain Financing
  • Incubation Program to Live Exchange
 • Marketing
  • SME Proactive ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พา SMEs ไปออกบูธต่างประเทศ
  • Business Matching ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Smart Service Platform พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

 • รับรอง Made in Thailand (MiT) เพื่อการสร้างโอกาสสินค้าไทย
 • เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย FTI.E-Business Platform
 • ใช้ประโยชน์ Big Data ภาคอุตสาหกรรม ด้วย IDS Platform (Industry Data Space)
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วย FTI.E-Member Card

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งรองประธานสภาอุตสาหกรรม 43 ท่าน เพื่อมาร่วมเคลื่อนภารกิจในการสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงกว่าเดิม และเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอบคุณที่มา : MReport