6 หมื่นโรงงานเฮ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี มีผล 10 มิ.ย. 65 นี้

กรมโรงงานฯ เผย รอมติ ครม. อนุมัติ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน เป็นปีที่ 3 มีผลตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2565 – 9 มิถุนายน 2566” มูลค่ากว่า 280 ล้านบาท 6 หมื่นโรงงานทั่วประเทศเตรียมเฮ!! อีกรอบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะได้ฟื้นฟูกิจการ จึงสั่งการให้ กรอ. ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาดอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2564 ที่จะสิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2564

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า “การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน เป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ในการฟื้นฟูกิจการภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้กิจการสามารถพลิกฟื้นจนก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง”

ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ. ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องนำเสนอหลักการและร่างกฎกระทรวงฯ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว จะออกกฎกระทรวงและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 9 มิถุนายน 2566 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 60,344 โรงงาน รวมเป็นเงิน 280,405,800 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

“สำหรับแนวโน้มการลงทุนยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากข้อมูลการขยายโรงงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 3.5 % เงินลงทุนรวม 45,477.06 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายโรงงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบกิจการโรงงาน” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

ขอบคุณที่มา : MReport