ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตฯ ยานยนต์ ถึงเดือน ส.ค. 64

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ตามระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลในเดือนเมษายนที่ผ่านมา


จากรายงานสถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีปริมาณการผลิตรถยนต์ 104,355 คัน เพิ่มขึ้น 322.30% (YoY) ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมส่งสัญญาณผิดปกติ แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัวจากการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่าใน

ช่วงที่ผ่านมีสัญญาณปกติเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัวจากการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพทำให้ตลาดส่งออกเริ่มแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วส่วนอุปสงค์ในประเทศ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา กลับมาส่งสัญญาณปกติในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้หน้าร้อนกำลังออกผล โดยเฉพาะทุเรียนทำให้คาดการณ์ได้ว่าเดือนหน้าการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะรถกระบะ 1 ตัน ขณะที่อุปทาน มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ส่งสัญญาณถึงการแจ้งเตือน อาจจะด้วยในช่วงที่ผ่านมามีกำลังการผลิตลดลง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19


ขอบคุณที่มา : M Report