เปิด10 ทักษะงานแห่งอนาคต AI Machine Learning จะมีเงินเดือนสูงกว่างานด้านอื่นๆ

จากข้อมูลรายงาน เรื่อง Skill of Mass Glass Technologie จาก บริษัท Burning GlassTechnologies วิเคราะห์ว่า ทักษะงานด้านเทคโนโลยี่ IT 10 ด้านที่จะมีความต้องการมากที่สุด ในอีกช่วง 5 ปี ที่กว่า 54 % ของแรงงานทั่วโลกจำเป็นต้องปรับเพิ่มทักษะด้านนี้ ภายในปี 2565

1. AI & Machine Learning 

2. Cloud Technologies 

3.Connected Technologies 

4. FinTech

5. IT Automationคือ 

6. Natural Language Processing (NLP)

7. Parallel Computing

8. Proactive Security 

9. Quantum Computing 

10. Software Development Methologies 


ขอบคุณที่มาของข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

ซอฟแวร์สำหรับควบคุมและจำลองการใช้งาน Robot อุตสาหกรรม
Click > https://www.alphazolution.com/robot-simulation-software