สุดล้ำ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้ผลิตชิ้นส่วนแขนหุ่นยนต์

บริษัท วิศวกรรมเยอรมัน KUKA Robotics สร้างสรรค์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้ผลิตชิ้นส่วนแขนหุ่นยนต์

บริษัท วิศวกรรมเยอรมัน KUKA Robotics ผู้ผลิตหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมกำลังสร้างต้นแบบแขนหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ MakerBot 3D เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตแขนหุ่นยนต์ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตหุ่นยนต์อีก 1 ขั้น

ทั้งนี้เทคโนโลยี 3D printer คือเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยขั้นตอนการพิมพ์ จะค่อย ๆ สร้างขึ้นทีละ Layer หรือทีละชั้น มีลักษณะคล้ายการพิมพ์งานของ เครื่องปริ้น 3 มิติ ทั้งนี้มีการนำเทคโนโลยี 3D printer มาใช้ในการสร้างบ้าน รวมถึงเครื่องบินทั้งลำได้เลยทีเดียว

ชมขั้นตอนการผลิต

ที่มา : news.mthai.com