หมวดหมู่: ข่าวสารของเรา

ฝึกอบรม SprutCAM Robot ให้กับคณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางบริษัท อัลฟ่าโซลูชั่น ได้เป็นเกียติในการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึ Read More

งานบรรยาย หุ่นยนต์และนวัตกรรม ความจำเป็นของธุรกิจยุคปัจจุบัน 18 พ.ย. 2563 (สวทช)

เมื่อวันที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทาง บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต Read More

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ SprutCAM ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 16 ก.ค. 63

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 บริษัท Alpha Zolution จำกัด ได้รับเกียติจากทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใ Read More

ฝึกอบรมการใช้งาน Robot เบื่องต้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ RoboDK ที่ ATACO ACADEMY

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Robot Read More

Alpha Zolution ร่วมกับ มจพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นหนึ่งในทีมงานในการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ของทางมหาวิทยาลั Read More

SprutCAM Thailand Kuka KR3

SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3

SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3 Sprut Technology (SprutCAM Cyprus) ร่วมมือกับ Kuka Robot เพื่อทำการวิจัยระบบ Read More

CNCcookbook SprutCAM 2020

SprutCAM ชนะรางวัลเหรียญเงิน ทางด้าน Software CAM ที่ผู้ใช้งานพึงพอใจมากที่สุด

จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้งานประจำปี ค.ศ. 2020 จัดขึ้นโดย CNCcookbook ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำผลสำรวจประส Read More

ร่วมฉลอง 60 ปี Go Beyond the Limit สถาบัน KMITL

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด ได้เป็นเกียติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการ Read More

โครงการ เรียนรู้สนุก กับ Robot แขนกล

บริษัท อัลฟา โซลูชั่น จำกัด ผู้นำการบุกเบิก ปลูกฝังความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษารายแรกของป Read More

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 28 – 29 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ SprutCAM 12 ให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ณ มหาวิทยาลัยเทค Read More

พบกับเราได้ที่งาน METALEX 2019

Alpha Zolution.Co.,Ltd.ร่วมกับTWT Enterprise Co.,Ltd. ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Metalex 2019 : วันที่ 20 – 23 พฤษจิกาย Read More

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62ณ อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทาง Alpha Zoluti Read More