เดือน: ตุลาคม 2021

นวัตกรรมระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation)

Low-Cost Automation เป็นแนวคิดในการนำเอาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งประเทศญี่ปุ่ Read More

ไขประเด็น “การเจียระไนผิวชิ้นงาน” จะเป็นเทคโนโลยี “ตกยุค” หรือไม่?

เผยมุมมองสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนนิ่ง ประเทศเยอรมนี ต่อการเจียระไนผิวชิ้นงานที่กำลังฝาคลื่นเทคโนโลยีสมัยใหม่แห่งยุครถย Read More

สังคมยุคใหม่ ดัน Service Robots โตก้าวกระโดด

Service Robots คือ หุ่นยนต์ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่นับรวมการใช้งานระบบอัตโนมัติ Read More

ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมหลังโควิด

แม้ว่าการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมแทบจะหยุดชะงักลง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ควา Read More