เดือน: มีนาคม 2021

เปิดปัจจัยหนุน ภาคอุตสาหกรรมแห่ใช้ ‘โคบอทส์’ ตอบโจทย์ ‘โควิด’ โรงงานที่ยังไม่ใช้ต้องคิดหนัก

Cobots (โคบอทส์) : Collaborative Robots หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงานที่ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างใกล้ Read More

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รวมข่าววิศวฯ จุฬาฯ ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกสื่อสารทางไกลเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบ หุ่นยนต์ปิ่นโต แ Read More