เดือน: กุมภาพันธ์ 2021

คน-คอมพ์-หุ่นยนต์ หลอมรวมสู่เทคโนโลยียุคหลังโควิด

โควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับโลกใบนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) เปิดวงเสวนา Read More

มข. ส่ง 3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งหุ่นยนต์บรรณารักษ์ ประกอบด้วย น้องบันนี่และบุ๊คกี้ และน้องเทมิ กลับเข้าประจำการอีกครั้ Read More

โควิด-19 สร้างโอกาสใหม่ให้ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์” จากภาคการผลิต สู่ภาคสังคม

ตลอดปี 2020 การระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีค Read More

บีโอไอ ออกสิทธิประโยชน์ “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ยกเว้นภาษี 50% นาน 3 ปี

บีโอไอ (BOI) ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2564 แนะผู้ประกอบการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพ Read More

เปิด10 ทักษะงานแห่งอนาคต AI Machine Learning จะมีเงินเดือนสูงกว่างานด้านอื่นๆ

จากข้อมูลรายงาน เรื่อง Skill of Mass Glass Technologie จาก บริษัท Burning GlassTechnologies วิเคราะห์ว่า ทักษะงานด้านเทค Read More