เดือน: กรกฎาคม 2020

Digitalization คือ จุดสตาร์ท อุตสาหกรรมการผลิตหลังโควิด

ก้าวแรกที่ผู้ผลิตสามารถเริ่มได้เลย และควรเริ่มในตอนนี้ คือ “Digitization” เพราะการระบาดของโควิดในครั้งนี้ นำมาซึ่งการเปล Read More

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ SprutCAM ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 16 ก.ค. 63

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 บริษัท Alpha Zolution จำกัด ได้รับเกียติจากทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใ Read More

ฝึกอบรมการใช้งาน Robot เบื่องต้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ RoboDK ที่ ATACO ACADEMY

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Robot Read More

Alpha Zolution ร่วมกับ มจพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นหนึ่งในทีมงานในการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ของทางมหาวิทยาลั Read More