เดือน: มีนาคม 2020

จุฬาลงกรณ์ร่วมมือบริษัทเอกชน พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยตรวจโรค COVID-19

จุฬาลงกรณ์ร่วมมือบริษัทเอกชน พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยตรวจโรค COVID-19

จุฬาลงกรณ์ร่วมมือบริษัทเอกชน พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยตรวจโรค COVID-19 สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ร Read More

SprutCAM Thailand Kuka KR3

SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3

SprutCAM ร่วมกับ Kuka Robot วิจัย Kuka KR3 Sprut Technology (SprutCAM Cyprus) ร่วมมือกับ Kuka Robot เพื่อทำการวิจัยระบบ Read More

CNCcookbook SprutCAM 2020

SprutCAM ชนะรางวัลเหรียญเงิน ทางด้าน Software CAM ที่ผู้ใช้งานพึงพอใจมากที่สุด

จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้งานประจำปี ค.ศ. 2020 จัดขึ้นโดย CNCcookbook ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำผลสำรวจประส Read More