เดือน: ตุลาคม 2019

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งาน SprutCAM วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 29 – 30 ต.ค. 62ณ อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทาง Alpha Zoluti Read More

ร่วมใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ Nachi กับซอฟต์แวร์ SprutCAM Robot

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด โดยคุณบัณฑิต อภินรเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกหุ่นยนต์ และ บริษัท อั Read More