Alpha Zolution

บริษัท อัลฟาโซลูชั่น จำกัด​

ก่อตั้งขึ้นมา เมื่อปี 2553 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Software CAD CAM หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ การจัดสัมมนาให้กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานได้จริง โดยคัดเลือก วิทยากรผู้สอนที่เป็นมืออาชีพ มาใช้ในการฝึกสอน

ปัจจุบันทางบริษัทได้ร่วมมือ กับ เครือข่ายอาชีวะภาคอีสาน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาฝีมือทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

สินค้าและบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรม SprutCAM Robot ให้กับคณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางบริษัท อัลฟ่าโซลูชั่น ได้เป็นเกียติในการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึ Read More...

งานบรรยาย หุ่นยนต์และนวัตกรรม ความจำเป็นของธุรกิจยุคปัจจุบัน 18 พ.ย. 2563 (สวทช)

เมื่อวันที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทาง บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต Read More...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ SprutCAM ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 16 ก.ค. 63

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 บริษัท Alpha Zolution จำกัด ได้รับเกียติจากทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใ Read More...

ฝึกอบรมการใช้งาน Robot เบื่องต้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ RoboDK ที่ ATACO ACADEMY

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Robot Read More...

บทความพิเศษ

Tesla เปิดตัว Optimus Gen-2 หุ่นยนต์สองเท้าเจเนอเรชั่นที่ 2

Tesla เปิดตัว Optimus Gen-2 หุ่นยนต์สองเท้าเจเนอเรชั่นที่ 2 ที่สามารถเดินได้อย่างอิสระ เต้น และควบคุมวัตถุได้ เมื่อวันที Read More...

เมื่อโลกและบริบทเปลี่ยน Productivity จะต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

เมื่อโลกและบริบทเปลี่ยน Productivity จะต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ Read More...

Machine Tools ญี่ปุ่น จับเทรนด์ Green Transformation อย่างไร

Green Transformation หรือ GX คีย์เวิร์ดใหม่ในยุครักษ์โลกที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตเครื่อง Read More...

จีนแห่เปิดร้านอาหารหุ่นยนต์-AI แก้ปัญหาขาดแคลนพนักงานเสิร์ฟ-แม่ครัว

ปัญหาแรงงานขาดแคลนทำให้ภาพหุ่นยนต์วิ่งเสิร์ฟอาหารในร้านต่าง ๆ เริ่มพบได้มากขึ้นในหลายประเทศรวมถึงไทย แต่ในประเทศจีนกำลัง Read More...